A
B
  • Equip / Jugador Player 1
  • Pregunta
  • Resposta
  • Temps restant Punts 00
  • PAUSA

No te olvides de las fichas!


Començar